De praktijk

Verwijzing

Na verwijzing van uw huisarts of een specialist (KNO-arts, kinderarts, neuroloog, tandarts en anderen) kunt u een afspraak maken voor logopedische begeleiding.
Niet alle zorgverzekeraars vergoeden "directe toegankelijkheid" vandaar dat er altijd een verwijzing noodzakelijk is.

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom logopedie nodig zal zijn. Soms wordt er, na uw toestemming, voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.
U kunt zich aanmelden door telefonisch contact op te nemen.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat meestal uit een vraaggesprek waarbij zoveel mogelijk noodzakelijke gegevens verzameld worden. Bij een vervolgafspraak volgt een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn vaak meerdere afspraken noodzakelijk.

Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Soms wordt in overleg deze frequentie uitgebreid.
Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden.

Hiervoor dient er wel sprake te zijn van medische noodzaak m.a.w. dat het voor de cliënt niet mogelijk is om naar de praktijk te komen. De huisarts of specialist dient dit op de verwijzing te vermelden.

Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling dat deze oefeningen thuis herhaald worden. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht en de hulpvraag.

Samenwerking

Ik werk samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen, jeugdartsen, tandartsen, het audiologisch centrum en schoolbegeleidingsdiensten.
Tevens heb ik direct contact met basisscholen. Er vindt regelmatig overleg met leerkrachten plaats.

Vergoeding

De behandeling wordt geheel vergoed door uw zorgverzekeraar. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering voor zowel kinderen als volwassenen.
Bij volwassenen geldt wel dat indien het eigen risico nog niet verbruikt is hiervan de behandelingen betaald worden.

Waarneming

Bij langdurige afwezigheid van de logopediste zal er altijd waarneming plaatsvinden door een gediplomeerde logopediste.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.